alalam_635076142812996941_25f_4x3جانان موسا زی سخنگوی وزارت امورخارجه  افغانستان در نشست خبری روزیک شنبه، اظهارات آخر یک مقام نظامی بریتانیا را بی اساس وآن را  ناشی از بی خبری آنان عنوان کرد.

 آقای موسازی گفت: ” افغانستان امروز نسبت به دوازده سال پیش دست آورده های فراوان داشته است، به خصوص درسال ۲۰۱۳ میلادی  در بخش های مختلف دست آورد ها قابل ملاحظه بوده است.

وی خاطر نشان کرد که تحکیم و گسترش روابط با کشورهای منطقه و جهان  از اولویت های کاری وزارت امورخارجه در سال۲۰۱۳ میلادی بوده است، اما آنگونه که بررسی های دولت نشان می دهد، افغانستان در این سال در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باکشورهای همسایه و منطقه و در بخش تجارتی و گسترش روابط ترانزیتی دست آورد های زیادی داشته است.

وی همچنان گفت، آزادی رهبران طالبان از پاکستان نیز بخشی از دست آوردهای دولت به خصوص وزارت امورخارجه افغانستان در این سال به شمار می رود.

سخنگوی وزارت امور خارجه، امضای توافقنامه ها و پیمان های همکاری های درازمدت با کشورهای مختلف جهان  را از دیگر دست آوردهای این وزارت عنوان کرده گفت: ” نهایی شدن متن توافقنامه ی امنیتی کابل – واشنگتن از مهم ترین دست آوردهای دولت افغانستان در سطح جهانی محسوب می شود.”