اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار می‌گوید که برخی از نیروهای ارتش پیشین افغانستان در تلاش برای رسیدن به مقاصد شخصی، با طالبان یکجا شده‌اند.

سیگار روز یک‌شنبه، پنجم سرطان به نقل از آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا در رشته‌تویت‌هایی نوشته است که برخی از نیروهای پیشین افغانستان بخاطر تامین منافع شخصی خود، در سطوح پایین، مشغول خدمت به طالبان اند.

سیگار در این گزارش توییتری از شخص خاصی نام نبرده و اما گفته است که برخی دیگر از نیروهای پیشین افغانستان با جبهات ضد طالبان یکجا شده و برخی دیگر نیز به داعش و شاخه خراسان این گروه پیوسته‌اند.

پس از ورود طالبان به کابل در پانزدهم اگست سال ۲۰۲۱، ارتش پیشن افغانستان به تمامی از هم پاشید و در این ده ماه گذشته، شماری از نیروهای پیشین یا افغانستان را ترک کرده و یا در داخل افغانستان بصورت مخفیانه زندگی می‌کنند.

چندی پیش نیویارک تایمز، روزنامه آمریکایی در گزارشی طالبان را متهم کرده بود که در شش ماه نخست، پس از پانزدهم اگست، بیش از صد نظامی دولت پیشین را کشته‌اند.

طالبان اما این اتهامات را نپذیرفته و گفته اند که عفو عمومی شامل حال همه شهروندان افغانستان می‌شود.