به ادامه کمک های مالی برای آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان، سازمان ملل تصمیم گرفته است که به ارزش ۱۰ میلیون دالر کمک‌های بشری عاجل را برای زلزله‌زدگان اختصاص دهد.

مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشری و اضطراری روز شنبه، چهارم سرطان در رشته توییتی نگاشته است که  این ۱۰ میلیون دالر از طریق صندوق اضطراری این سازمان برای کمک به آسیب دیدگان زلزله های اخیر در افغانستان مصرف خواهد شد.

این در حالیست که دولت بریتانیا به مبلغ ۲.۵ میلیون پوند برای کمک به زلزله‌زدگان افغانستان کمک اعلام کرد.

هم‌چنان اتحادیه اروپا نیز به به مبلغ یک میلیون یورو برای بازماندگان و آسیب‌دیدگان زمین لرزه افغانستان مساعدت می‌کند.

در همین حال، برنامه جهانی غذا (WFP) گفته است که در اثر زلزله در ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا و ولسوالی سپیری خوست حدود ۲۱۰۰ منزل رهایشی ویران شده اند. بر اساس این گزارش، ۱۰۰۰ خانه در ولسوالی گیان ، ۳۰۰ خانه در ولسوالی برمل و ۸۰۰ منزل رهایشی دیگر در ولایت خوست تخریب شده اند.