خبرگزاری آناتولی گزارش داده که ترکیه ۱۳۶ مهاجر افغانستانی را که غیرقانونی وارد این کشور شده بودند، اخراج کرده است.

این تعداد از مهاجرین طبق اعلامیه‌ای که پولیس ترکیه روز جمعه، سوم سرطان منتشر کرده است، با پرواز چارتر از میدان‌هوایی چنگیز توپل ولایت کوجاایلی ترکیه به افغانستان برگردانده شده است.

پولیس ترکیه گفته است که فردا نیز ۱۳۶ تن از اتباع افغانستان را با یک پرواز دیگر به کشور باز می‌گرداند.

ترکیه بخاطر موقعیت جغرافیایی که که آسیا و اروپا را از هم جدا می‌کند، سر راه مهاجرینی قرار دارد که می‌خواهند از جنگ، فقر، ناامنی و وضعیت بد اجتماعی فرار کنند و در یکی از کشورهای غربی ساکن شوند.

مهاجرینی از افغانستان، ایران، پاکستان، سوریه و سایر کشورهای آسیایی برای رسیدن به اروپا ناچارند که از ترکیه عبور کنند و ترکیه طی چند سال گذشته، بخاطر پذیرش این حجم از مهاجر، کمک‌های زیادی از نهادهای بین‌بین‌المللی دریافت کرده است.

اما اخراج پناهجویان بدون رسیدگی به پرونده‌ی آنها، طبق قوانین بین‌الملل در امور پناهندگان، نقض صریح حقوق آنان محسوب می‌شود.

طبق این قوانین، هیچ کشوری نمی‌تواند پناهجویان را، جز در شرایط خاص، به کشور اصلی‌شان باز گردانند یا از کشور میزبان اخراج کنند.