نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد از این سازمان خواست که زمینه‌ای را برای شروع گفتمان‌های ملی فراهم کند که در آن هم چهره‌های مطرح طالبان، نمایندگان اقشار مختلف مردم، نهادهای نظارتی حقوق بشر و جامعه جهانی حضور داشته باشند.

آقای فایق این اظهارات را روز پنج‌شنبه، دوم سرطان در نشست شورای امنیت سازمان ملل که بررسی وضعیت افغانستان محور گفت‌وگوهای این نشست بود، مطرح کرده و گفته است که مردم افغانستان از جنگ خسته‌اند.

او در این نشست طالبان را بخاطر اقداماتی که منجر به شکاف عمیق بین اقشار مختلف مردم شده است، سرزنش کرده و از آنان (طالبان) خواسته که دست از ارعاب، کشتار غیرنظامیان، ایجاد وحشت، سرکوب زنان، حذف آزادی بیان بردارد.

او همچنان گفته است که با روی‌کار آمدن طالبان، فعالیت‌های تروریستی به تجمع‌های مردمی، مراکز آموزشی و مساجد افزایش یافته و نیز افزوده است که حضور گروه‌های مسلح ضد طالبان مستعد برافروختن آتش جنگ شده است.

او با اشاره به ادعاهای مربوط به نزدیکی طالبان با شبکه القاعده گفته است که سربازگیری داعش در افغانستان و افزایش نیروهای خارجی، افغانستان را بیشتر آسیب‌پذیر می‌کند.

نصیراحمد فایق از طالبان خواسته که امکانات بهتری برای حکومت‌داری در پیش بگیرند. به گفته‌ی او طالبان گزینه‌هایی با معیارهای کثرت‌گرایانه در پیش دارند و در ماه‌های آینده باید از آن برای ایجاد حکومت فراگیر و بدور از اعمال وحشت، استفاده کنند.

او از طالبان خواسته است که هدف به حقوق بشر، به ویژه به حقوق زنان احترام بگذارد و به حق دختران برای آموزش احترام بگذارند.

این در حالی است که افغانستان به گفته‌ی دیدبان حقوق بشر و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل بدترین بحران بشری را تجربه می‌کنند و از سوی دیگر، نیروهای طالبان در برخی از ولایات شمالی مشغول سرکوب و شکنجه‌ی مردم است.

اخیرا هم گزارش شده که لوی‌درستیز طالبان در راس یک گروه مسلح برای جنگ با مولوی مهدی بلخابی، عضو جدا شده‌ي هزاره‌تبار این این گروه به بلخاب رفته است.