iتتفرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در آستانه سفر به سعودی در مصاحبه ای با روزنامه الحیات، گفت:” بشار اسد به بهانه مبارزه با تندرو های اسلامی در داخل سوریه به سرکوب مخالفان معتدل دست زده است“.

وی گفته است: ” باز تاکید می کنم با بقای اسد بر مسند قدرت، هیچ راه حلی برای بحران سوریه وجود نخواهد داشت “.

به گزارش این روزنامه، رئیس جمهور فرانسه گفت:” پایان دادن به بحران سوریه فقط با انتقال قدرت صورت می گیرد، گرچه اسد تلاش می کند با قرار دادن بهانه جنگ علیه افراطی های مذهبی مخالفان معتدل را سرکوب کند”.

وی با اشاره به نشست ژنو ۲ گفته است :” جامعه بین المللی باید کنفرانس ژنو ۲ را بر اساس انتقال حقیقی قدرت در سوریه دنبال کند”.

رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد: “ضروری است که توافق جامعه بین المللی در راستای اهداف اصلی کنفرانس ژنو ۲ یعنی انتقال قدرت در سوریه و جلوگیری از گسترش هرج و مرج در آن کشور باشد “.

هولاند از مقام های ایران خواست تا با قبول محتوی بیانیه ژنو ۱ که انتقال قدرت در سوریه است برای پایان دادن به بحران سوریه “نقش سازنده ای” ایفا کنند”.

رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به روابط فرانسه و پادشاهی سعودی گفته است داشت: “همکاری های دو جانبه بین فرانسه و سعودی در همه زمینه ها افزایش یافته است، و دیدگاههای دو کشور در باره بسیاری از مسائل منطقه ای و جهانی از جمله اوضاع اقتصادی بسیار نزدیک است.”