«رادیو تلویزیون ملی» که نشرات آنرا طالبان کنترل می‌کنند، در گزارشی گفته است که ملاهبت‌الله آخندزاده در قندهار، جمعی از تاجران و صنعت‌کاران را به حضور پذیرفته و با آنها دیدار کرده است.

از این دیدار تصاویری نیز به نشر رسیده که جمعی از تاجران و سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد و طبق معمول تصویر ملا هبت‌الله از این دیدار در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.

این اولین باری است که رهبر طالبان با جمعی از شهروندان افغنستان ملاقات می‌کند. او قبل از این به عنوان رهبر طالبان فقط در نماز عید سیعد فطر امامت را به عهده داشت و موقع ایراد خطبه نیز پشت به نمازگزاران ایراد خطبه نمود.

از ملاهبت‌الله فقط یک عکس در دست است و آنرا نیز طالبان منتشر نموده اند. مقر دایمی او قندهار است.

طالبان توسط ملا عمر، نخستین رهبر این گروه در قندهار تاسیس شد و پس از مرگ ملا عمر، ملا اختر منصور رهبری این گروه را عهده گرفت. پس از مرگ او، ملا هبت‌الله که انون رهبری این گروه را به عهده دارد، عهده‌دار این مسوولیت شد.

او را شخصیت منزوی عنوان کرده‌اند که از ظاهر شدن در حضور عام و رسانه‌ها دوری می‌کند.

با وجود این و بنابه شواهدی که وجود خارجی او را زیر سوال می‌برد، برخی ادعا کرده اند که ملاهیبت‌الله کشته شده است و این اسم فعلا یک مسما برای این است که گروه طالبان از هم نپاشد.

هیچ منبع رسمی و قابل اعتبار تا هنوز از نزدیک با ملاهیبت‌الله دیدار نداشته است و این خود، ظن نبود او را تقویت می‌کند.

اما طالبان این اذعا را قویا رد نموده و از او با احترام و القاب احترام‌آمیز یاد می‌کنند.

فرمانها و بیانیه‌ها و دستورات او نیز مو به مو از سوی دیگر مقامات این گروه اجرا می‌شود.