نیروی هوایی امریکا پس از گذشت نزدیک به ده ماه گفته است که خدمه هواپیمای نظامی بخاطر پرواز بی‌موقع و سقوط دست‌کم دو نفر از بدنه هواپیما در جریان عملیات تخلیه مقصر نیستند.

در جریان عملیات تخلیه افرادی خود را در زیر چرخ و بال‌های یک هواپیمای نظامی C-17 امریکا جا داده بودند که در هنگام پرواز حداقل دو تن از آنان سقوط نموده و جان خود را از دست دادند.

جسد حداقل دو نفر از نزدیکی میدان هوایی یافت شد که بر اثر سقوط از ارتفاع بالا جان باخته بودند و گفته می‌شود که بقایای اجساد در لای چرخ‌های هواپیما هنگام فرود در قطر نیز یافت شده است.

آن استفانک، سخنگوی نیروی هوایی امریکا در بیانیه‌ای گفته است که خدمه هواپیما هنگام هرج و مرج در میدان هوایی کابل تصمیم درستی گرفته‌اند و پرواز در آن احظه «یک قضاوت درست» بوده است.

او همچنان گفته است که با وخامت بی‌سابقه‌ی میدان هوایی کابل، خدمه هواپیما بخاطر حفاظت از خود و هواپیما تصمیم درستی اتخاذ نموده‌اند و هیچ یک از خدمه در این تصمیم مقصر نیستند.

ویدیوهای بجا مانده از این اتفاق نشان می‌دهد که هواپیمای نظامی بدون توجه به این که دور و اطرافش، لای چرخ‌ها و روی بالاهایش پر از افراد است به پرواز در می‌آید و تعداد زیاد هنگامی که هواپیما هنوز کامل بالا نشده است از روی بال‌ها سقوط می‌کنند و دو نفر نیز وقتی که هواپیما ارتفاع گرفته است سقوط می‌کنند.

استفانک می‌گوید که دفتر تحقیقات نیروی هوایی امریکا تحقیقات لازم را در این زمینه نموده است و دولت قطر از ادامه تحقیق سر باز زده است.

نیروی هوایی امریکا قبلا گفته بود که هنگام فرود در میدان هوایی قطر، بقایای اجسادی را بصورت خرد شده در زیر چرخ‌های هواپیما پیدا کرده‌اند.

طالبان یا مقامات مسوول حکومت پیشین هنوز در این مورد چیزی نگفته اند.