وزارت خارجه امریکا اعلام نموده است که همکاران و «شرکای افغان‌» خود را فراموش نکرده و به آنها متعهد است و به‌همین منظور روند طی مراحل ویزۀ خاص مهاجرت(SIV) این کشور را سرعت بخشیده است.

ند پرایس، سخنگوی این وزارت روز پنج‌شنبه، نوزدهم جوزا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که « ما کارمندان مان را افزایش داده ایم، طی مراحل درخواست‌ها را ساده ساخته و بخش‌های تنکالوژی خویش را بهبود بخشیده ایم.»

او گفته است که با این اقدامات جدید ما قادر خواهیم بود که تعداد بیشتر اسناد را بررسی و به آنها رسیدگی کنیم.

او همچنان گفته است که پس از متوقف‌شدن فعالیت‌های سفارت این کشور در افغانستان، آنان کارمندان بیشتری را به منظور رسیدگی به اسناد و خواست‌های «شرکای افغان» در کشورهای سوم به کار گماشته‌اند.

این در حالی است که هزاران شهروند افغانستان که طی بیست سال گذشته با امریکایی‌ها کار کرده بودند هنوز در افغانستان اند وزارت خارجه امریکا گفته است که اگر آنان بتوانند خود به هر کشور سومی برسانند، اسنادشان بررسی و طی مراحل می‌شود.

عملیات تخلیه امریکا پس از پانزدهم اگست که دو هفته طول کشید، بیش از ۱۲۴ هزار نفر به شمول شهروندان خارجی، قوای امریکا و شهروندان افغانستان را به امریکا منتقل کردند.