کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان اعلام کرده است که قمیت آرد گندم در افغانستان طی چند ماه اخیر ۴۸ درصد افزایش یافته است و مردم این کشور در کنار فقر و بیکاری قادر به تهیه احتیاجات اولیه زندگی خود نیستند.

لوسین کریستین، سخنگوی این کمیته در تویتی نوشته است که افزایش سطح بیکاری، فلج‌شدن سیستم بانکی، کمبود نقدینگی و خشک‌سالی از جمله مواردی است که خانواده‌های افغانستانی را از پا در آورده و قادر به تأمین نیاز‌های اولیه‌ای زندگی‌شان، از جمله خوراک و دارو نیستند.

این در حالی است که که پس از رو‌کار آمدن طالبان، جریان کار و کسب درآمد در افغانستان متوقف شده است و مردم از شدت فقر رنج می‌برند.

اخیرا قیمت مواد خوراکه در بازار تقریبا دو برابر شده و در همین حال قیمت یک بوری آرد گندم به سه هزار افغانی رسیده است.

همزمان با این مردم هیچ منبع درآمدی ندارند و خانواده‌های پر جمعیت در آستانه فروپاشی قرار دارذد کارشناسان از تداوم این وضعیت هشدار داده که امنیت غذایی و جانی کودکان در افغانستان در شدیدا در معرض خطر است.

آنان می‌گویند که اولین قربانیان فقر کودکان خواهد بود و اگر شدت بحران انسانی در افغانستان مهار نشود ممکن است تعداد کودکان کار در افغانستان به ده میلیون یا بیشتر از آن برسد.