Logoخبرگزاری خامه پرس یک نهاد رسانه یی آزاد و غیر وابسته است که به هیچ حزب و جریان سیاسی تعلق ندارد.

هدف ماه فقط اطلاع رسانی است؛ تیم کاری خامه پرس با تعهد به رعایت اصول ژورنالیزم تلاش می کنند به گونۀ  دقیق و بی طرفانه رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را در کوتاه مدت به دسترس خواننده گان قرار دهند.

خامه پرس از نشر اخبار که منبع موثق نداشته باشد پرهیز می کند و تا حد امکان در جریان تهیه گزارش های خبری تلاش می کند دیدگاه طرف های مربوط به یک خبر را بگیرند.

خبرگزاری خامه پرس برعلاوه از کابل-پایتخت در ولایت های مزارشریف، هرات، قندهار، ننگرهار، کندز و بدخشان خبرنگاران محلی دارد.

 ما تلاش می کنیم آخرین رویداد و حرف نخست را با خواننده گان خویش در میان گذاریم.

 خبرگزاری خامه به زبان های پارسی دری و انگلیسی اخبار و رویدادهای خبری را منتشر می کند و قرار است پس از این نیز نشرات خود را به زبان پشتو آغاز کند.

اعتماد خواننده گان درخصوص آنچه از سویی ما نشر می شود، نشان دهنده حمایت شما از ماست.

 همکاری و اعتماد شما، کامیابی ما را درعرصه اطلاع رسانی دقیق،  بی طرف و سریع تضمین می کند!

تماس با ما :  

آدرس: تعمیر حکیم ناصر خسرو بلخی، چهار راهی سرسبزی تایمنی، کابل – افغانستان

شماره های تماس :  ۰۷۹۸۲۴۲۴۵۵

ای میل: [email protected]