د طالبانو چاور اداره وایي، د وزیرانو شورا غونډه کې پرېکړه شوې چې د پخواني حکومت چارواکو د وسلو او ساتونکو ارزونه وشي او د اړتیا په صورت کې دې ورته ځانګړي کارتونه ووېشي.

د یادې ادارې په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې د دې چارې د ارزونې لپاره د دفاع، کورنیو چارو وزاتونو او ملي امنیت ریاست ګډ کمېسیون هم جوړ شوی دی.

دا کمېسیون مسوولیت لري چې د پخوانیو چارواکو پر وسلو او ساتونکو غور وکړي او د اړتیا په صورت کې به وسلې ورته ورکړل شي.

د وزیرانو په دې غونډه کې دغه راز پرېکړه شوې چې د هر هغه حکومتي بنسټ چې مربوطه ځمکې یې غصب شوي وي، د بېرته راګرځولو لپاره دې پخپله اقدام وکړي او د اصولو په چوکاټ کې دې دوسیه تعقیب کړي.