د افغانستان د بلوچو سراسري شورا د افغانستان د بلوچو د شورا د رییس سناتور محمدرنادر په مشرۍ په یوه تاریخي اقدام کې په کابل ښار کې لاریونونه کړي.

دا لاریونونه په دې خاطر شوي، چې د هېواد په سیاسي ناستو کې د قومي لږکیو، په ځانګړي ډول د افغانستان د بلوچو حقوق په پام کې ونیول شي.

د افغانستان بلوچانو کلونه د خپلو هېوادوالو تر څنګ د هېواد د ابادۍ او پرمختګ لپاره زیار ایستلی او ډېر مشران یې قرباني کړي دي.

د دغو سوله‌ییزو لاریونونو یوه ګډونوال یازده رسنیو ته وویل چې موږ د حکومت او ولسمشر ځانګړې پاملرنه غواړو چې د لږکیو حقوق په پام کې ونیسي.

د دوی په خبره، چې غواړي قومي لږکي په حکومت او نظام کې خپل استازي ولري.

دا لاریونونه له دهمزنګ څخه پیل شول او د ولسي جرګې تر ودانې پورې یې دوام درلود.