په افغانستان کې به د فزیکي سیمکارډونو پرځای په تدریجي توګه له «اي سیم Embed SIM» څخه استفاد پیل شي.   

اي سیم په وروستیو کلونو کې رامنځته شو، چې د سیمکارټونو پنځم نسل بلل کېږي.

د افغانستان د مخابراتي خدمتونو اداره (اترا) وايي، چې د فزیکي سیمکارډونو پرځای به له «اي سیم Embed SIM» څخه استفاده پیل شي. 

د مخابراتي خدمتونو اداره خبر ورکوي، چې د سیمکارډونو دا نسل به د لومړي ځل لپاره په امتحاني توګه وکارول شي او په خبره یې چې لومړنی «اي سیم Embed SIM» یې د ازمایښت لپاره ترلاسه کړی دی.

ویل کېږي چې «اي سیم Embed SIM» تر اوسه یوازې په لوړ ماډل ایفون مبایلونو کې د کارونې وړ دی. 

د افغانستان د مخابراتي خدمتونو اداره دا خبر داسې مهال ورکوي، چې اوس اوس یې په افغانستان کې د پرمختللو سیمکارډونو د کارونې ازمایښتونه پیل کړي دي.