یکشنبه مه 27, 2018

بسم الله شیر کمیسیون مستقل انتخابات را به وابستگی متهم کرد

نوشته شده توسط نبی زاده - ج عقرب ۱۰ ۱۳۹۲, ۹:۲۹ ق.ظ

Bismillah Sherبسم الله شیر یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود که چندی قبل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از فهرست کاندیدان حذف شد.

۲۷ تن به شمول بسم الله شیر برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نامزد بودند که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ۱۷ تن آنها را به دلیل داشتن تابعیت دوگانه و تکمیل نکردن اسناد و مدارک مورد نیاز، حذف کرد و تنها ۱۰ از سوی این کمیسیون در فهرست ابتدائی باقی ماند.

بسم الله شیر که گفته میشود به دلیل داشت تابعیت دوگانه از فهرست نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری حذف شده است، کمیسیون مستقل انتخابات را به وابستگی و جانبداری متهم نموده گفت که وی در سال ۱۳۸۸ تابعیت امریکائی اش را لغو کرده و فعلاً تابعیت هیچ کشوری دیگری بجز افغانستان را ندارد.

آقای شیر گفت که وی شکایتش را در کمیسیون سمع شکایات درج کرده و در صورتیکه به آن رسیده گی نشود و دوباره در فهرست نهائی نامزدان قرار نگیر، با هوادارانش یکجا دست به اعتراضات گسترده خواهد زد.

در همین حال نورمحمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات با رد ادعای آقای شیر گفت که کمیسیون مستقل انتخابات وابسته نیست و نخواهد بود.

این در حالی است که کمیسیون سمع شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات بعد از بررسی دقیق شکایات درج شده و اسناد و مدارک نامزدان احتمالی که در فهرست نهائی اعلام شد، فهرست نهائی را به تاری ۲۵ عقرب مطابق جدول زمانی انتخابات اعلام خواهد کرد.

خبرگزاری خامه پرس - فارسی را دنبال کنید با تویتر, فسبک. و آر اس اس

۱ Comment

Comments -49 - 0 of 1First« PrevNext »Last
  1. The evaluation of our documents by the Electoral Complaints Commission was a joke today. They refused to let my technical assistant look at their data base which they use to evaluate our documents. huge secrecy is going on and one commission covers up for the other. This is not cheating, it is treason to national interests.

Comments -49 - 0 of 1First« PrevNext »Last

نظر دهید

Advertisement