تیم فوتبال دختران افغانستان در مسابقات جام قهرمانی جنوب آسیا ۴ بر ۰ تیم فوتبال دختران پاکستان را شکست داد. این تیم با وجود امکانات محدود توانستند خوب بدرخشند. اما متأ سفانه امروز ۱ بر۷ در مقابل تیم نیپال مغلوب گردید. قابل ذکر است که تیم فوتبال دختران نیپال یکی از تیم های مطرح در سطح آسیا است و قبلأ تیم فوتبال دختران پاکستان را ۸ بر۰ و تیم فوتبال دختران مالداوی را ۵بر ۰ شکست داده است و حالا این تیم بروز جمعه در بازی نیمه فاینل در مقابل تیم فوتبال سیریلانکا بازی خواهد نمود.