Islam Amiri, Afghan Footballist

اسلام امیری، بازیکن تیم ملی افغانستان برنده جایزه انجمن بازیکنان فتبال کشور هند شد.

دریک نظر سنجی انترنیتی که از سوی انجمن بازیکنان فتبال هندوستان به راه انداخته شده بود، اسلام امیری بازیکن کلوپ فتبال ممبی از میان ۶ بازیکن برتر مقام اول را بدست آورد و برنده جایزه توپ طلائی شد.

محمد یوسف کارگر،  سر مربی تیم ملی فتبال افغانستان این دستاورد را یک افتخار ملی عنوان نموده به خامه پرس گفت:

در تاریخ فتبال افغانستان این اولین باری است که یک بازیکن افغان به عنوان بهترین بازیکن  در خارج از افغانستان انتخاب میشود و این یک افتخار ملی است.

کارگر از روند ظرفیت سازی و برنامه ریزی فدراسیون فتبال افغانستان ستایش نموده گفت:

فدراسیون فتبال افغانستان کورسهای آموزشی را برای مربیان تیم ملی جهت ظرفیت سازی آنها به راه انداخته است که این برنامه ها در آینده گسترش مییابد.

اسلام امیری، جوان ۲۶ ساله افغان، ۸ سال قبل شامل تیم ملی فتبال افغانستان شد و در مدت کوتاهی بحیث یکی از بهترین بازیکنان این تیم شناخته شد.

امیری در سال ۲۰۱۱ از سوی کلوپ فتبال ممبی خریداری شد و برای دوسال در آن کلوپ بازی کرد.