بانک جهانی می‌گوید در سال جاری رشد اقتصادی افغانستان نسبت به سال گذشته اندکی افزایش خواهد یافت.

در گزارش تازه‌یی که روز سه‌شنبه(۳۰ عقرب) از سوی بانک جهانی به نشر رسید، گفته شده که میزان رشد اقتصادی افغانستان تنها اندکی از میزان ۲٫۲ درصدی سال گذشته به ۲٫۶ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش می‌یابد.

البته در گزارش اقتصادی بانک جهانی گفته شده این افزایش درحالی به نظر می‌رسد که وخامت اوضاع امنیتی بر اقتصاد افغانستان تاثیر ناگوار داشته‌است.

بانک جهانی می‌گوید بلندرفتن سطح ناامنی و جرایم نمی‌گذارد اعتماد متشبثین و مستهلکین که از اثرات انتقال مسؤولیت‌های امنیتی و خروج بیش‌ترین نیروهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۴، به گونۀ کامل اعاده گردد.

اما در این گزارش گفته شده که رشد اقتصادی از سطح سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و زمانی که افغانستان شاهد پایین‌ترین رقم رشد از سال ۲۰۰۳ بود، به طور نسبی بلند رفته‌است.

این گزارش می‌گوید آمار تقریبی از نیمۀ اول سال ۲۰۱۷ میلادی تاکید بر کم‌رنگ‌شدن میزان فعالیت‌های اقتصادی می‌نماید، در حالی که بررسی‌های ربع‌وار از مشاهدات و برداشت‌های متشبثین حاکی از آن است که تمایل و اعتماد متشبثین از ربع اول تا دوم سال ۲۰۱۷ بهبود یافته اما باز هم نسبت به زمان مشابه در ۲۰۱۶ کم است.

بانک جهانی مدیریت جمع‌آوری مالیات را مطلوب خوانده می‌گوید ارقام حاصل‌شده بیان‌گر آن است که در هشت ماه نخست سال ۲۰۱۷ اندازۀ عواید داخلی سالانه به میزان ۱۳ درصد در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، رشد یافته‌است.

شوبهم چوهدری، رییس دفتر بانک جهانی در کابل می‌گوید وخامت اوضاع امنیتی تاثیر مستقیم بر تلاش‌های دولت در راستای تامین و تداوم رشد اقتصادی و فرصت‌های کاری و ارایۀ خدمات عامه برجا گذاشته و نیاز است تا در عرصه‌های اقتصادی پیش‌رفت‌ها به گونۀ پایدار تسهیل و تامین گردد.