شماری از اعضای دبیرخانه و کمشنران کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در واکنش به برکناری پنج تن از اعضای کمیسیون توسط رییس آن، این کار عزیز احمد آریایی را غیر قانونی کردند.

عزیز احمد اریایی، رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی پنج تن از اعضای این کمیسیون را برکنار کرده‌است.

در همین رابطه، امروز حمیرا حق‌مل، یکی از اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفت که این کار آقای آریایی به هیچ عنوان برای‌شان قابل قبول نیست و خلاف قانون است.

او گفت اتهام‌هایی که رییس کمیسیون به پنج تن از اعضای ارشد دارالانشا وارد ساخته درست نیست و به اساس یک تصمیم غیر قانونی و در حالی که صلاحیتش را ندارد، آنان را منفک کرده‌ و این تصمیم سیاسی، مغرضانه و غیر مستقلانه بود.

خانم حق‌مل گفت که رییس کمیسیون به کارهایی از جمله متوقف‌ساختن پروسۀ استخدام دست زده در حالی که به استخدام نیاز جدی است.

به باور خانم حق‌مل، رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی قومی و سیاسی برخورد می‌کند و پروسۀ استخدام را چندبار متوقف ساخته تا افرادی را که خودش می‌خواهد، از دوستانش آورده در کمیسیون جا به جا کند.

در همین حال علی ستیغ، رییس دارالانشای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفت عبدالعزیز آریایی سه موتر و ۲۰ محافظ دارد، در حالی که هیچ رییسی این‌گونه نیست.

او ادعاهای آریایی در مورد تامین‌نشدن امنیت‌شان و مداخلۀ حکومت را بی‌اساس خوانده گفت که نباید ادعاهای بی‌اساس کنیم و به مردم ضربه بزنیم.

به گفتۀ آقای ستیغ، وسایل حاضری الکترونیکی از کمیسیون بیرون برده شده، درحالی که او مکتوب داده بود هیچ چیز از وسایل کمیسیون بیرون نشود.

حمیرا حق‌مل نیز گفت هیچ کسی در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی مداخله نکرده و رییس این کمیسیون بازاریابی می‌کند تا زمینۀ مداخله را مساعد سازد.

این در حالی‌ست که رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی دلیل برکناری پنج عضو این کمیسیون را تزویر در حاضری، تمرد حکم رییس جمهور، تعلل و پای‌گریزی از وظیفه و ارتکاب تخلف‌های اداری عنوان کرده‌است.