یکشنبه مه 27, 2018

هیولای ۲۰۱۴؛ آغاز جنگ های داخلی، بحران کلان اقتصادی یا کدام سیاه چال تاریک تر؟؟!!

نوشته شده توسط قيام نوری - چ اسد ۱۱ ۱۳۹۱, ۹:۵۸ ق.ظ

نزدیک به دوازده سال از حضور نظامی نزدیک به پنجاه کشور جهان در افغانستان گذشت. قرار بود در این فرصت افغانستان دارای یک ارتش نیرومند، با انگیزه، و دارای جنگ افزار ها، فناوری های پیشرفتۀ جنگی قرن بیس و یکم، و تجهیزات مدرن شود. قرار بود در این دوازده سال، دارای، هزاران کار خانه های تولیدی شود، دستگاه ها و توربین های تولید برق غیر فعال اش، دوباره فعال شود، میلیون ها جوان بیکار اش، صاحب شغلی شود، راه های ترانزیتی آسان گذر به بازار های منطقه یی و جهانی داشته باشد و سرانجام  اقتصاد ورشکستۀ شده و نابود شدۀ افغانستان دو باره رنگ و رونق بگیرد. قرار بود سطح تعلیمی زنان، مردان، پسران و دختران افغان از ۱۰ در صد و ۲۰ درصد، به حدل اقل ۵۰ تا ۷۰ در صد برسد. قرار بود در این ده سال ساده ترین بیماری های که امروز درمان و علاج آن به گفتۀ برخی ها همانند  آب خوردن شده است، مانند بیماری شکر، عملیات های قلبی، مبارزه با ملاریا و امثال اینها، از میان می رفت و یا حد اقل به پائین ترین سطح ممکن آن می رسید. و قرار بود که افغانستان و مردم این سرزمین با داشتن دوستانی جهانی از میان نزدیک به ۵۰ کشور جهان که زیر شعار های کمک و همکاری ، بازسازی و مهم تر آز آن تأمین دیموکراسی قدم به این خطۀ بزرگ نهادند، گواه یک افغانستان سبز، خرم، آباد، با امن و حد اقل رو به توسعه می بودند. اما، اکنون این موضوع به چیزی بیش از یک رویا برای افغانان مبدل شده است. بدون شک، ارتش افغانستان یک ارتش نیرومند و مجهز با تجهیزات لازم نیست. بدون شک، هیچ زیربنای اقتصادی برای افغانستان ساخته نشد، یا اگر واضح تر بگویم، هیچ زیربنای اقتصادی این دوستان، برای مان نساختند و نه هم گذاشتند که زیربنیای بسازیم. هم اکنون بیش از هفتاد در صد از جمعیت افغانستان با هیولای وحشتناک فقر و ناداری دست به گریبان هستند. نزدیک به شصت در صد از مردمان سرزمین خستۀ مان بیکار هستند. حد اکثر نزدیک به ۲۵ در صد از کل جمعیت افغانستان دارای سواد نسبی هستند. هیچ فابریکه یا کارخانۀ تولیدی بزرگی که بتواند به یک حد چشم گیری به اقتصاد افغانستان مدد گار باشد، به چشم نمی خورد. به علت فساد اداری گستردۀ که در هر گوشه و کنار این کشور حکم فرما شده است، هر روز به میزان بیکاری جوانان حد اقل تحصیل کرده افزوده می شود. به میزان مرگ و میر مادران و کودکان که ریشه در ناداری خانواده ها دارند، افزوده می شود و این ها هم مواد خوراکی مقوی برای دشمنان دیرینۀ ماست. با نظرداشت این حقایق، سرانجام ما به این نتیجۀ خواهیم رسید که بلی، ۲۰۱۴ با احتمال بسیار زیاد و با یک دید نه بد بینانه، بل واقع بینانه، افغانستان در بخش اول، با بحران بزرگ ، فراگیر و کنترول ناپذیر اقتصادی روبرو خواهد شد. این بحران اقتصادی بستر و زمینۀ مناسب را برای به دست آوردن و کنترول منابع باقی مانده منابع را با هر وسیلۀ ممکن حتا ” جنگ ” فراهم می سازد. یعنی، جنگی برای کنترول منابع آغاز خواهد شد که در رسانه بعداً از آن به عنوان جنگ داخلی یاد خواهد شد. دیگر، هیچ جهانی هم در کنار مردم افغانستان نخواهد بود که مانع این جنگ شود. نه امریکا ای خواهد بود و نه بریتانیا ای!!!

اما، آیا سیاه چال تاریک تر و حشت ناک تر از هم به چشم می خورد؟

پاسخ دادن به این پرسش هم چندان دشوار نیست. بدون شک، با واقعیت های که افغانستان در حال حاضر با آنها روبروست و نیز با واقعیت های تلخ تری که افغانستان پسا ۲۰۱۴ با آنها روبرو خواهد شد، می تواند از یک سیاه چال دیگر نیز نام برد.

و آن چیزی بوده نمی تواند، جز تجزیۀ افغانستان!!! هم اکنون نیز افغانستان از لحاظ فکری و ایدیولوژیکی به هزاره، پشتون، تاجیک و ازبیک و غیره و غیره تجزیه شده است. و در این جا، منظور از تجزیۀ جغرافیایی است که بعید نیست و احتمال آن وجود دارد که افغانستان پسا ۲۰۱۴ در آینده نه چندان دور با چنین یک تجزیۀ جغرافیایی نیز روبرو شود. زیرا، هم اکنون نیز کشور های چون ایران و پاکستان بسیاری از بخش های را که مربوط افغانستان است، بر آن بخش اردگاه، پایگاه و دیگر تأسیسات اقتصادی و نظامی ساخته اند و آن قسمت از خاک مان را دیگر اکنون از خود می دانند. روشن  است که در آب آلوده گی افغانستان در حال جنگ در سال های پس از سال ۲۰۱۴، این کشور ها ماهی های دل خواه خود شان را خواهند شکار کرد.

نویسنده : قیام نوری

خبرگزاری خامه پرس - فارسی را دنبال کنید با تویتر, فسبک. و آر اس اس

۲ Comments

Comments -49 - 0 of 2First« PrevNext »Last
  1. Salam to all my senior Afghans ! i respect you that you come to Afghanistan maintain Afghanistan and want to develop Afghanistan as other nations but one thing i told you which is the most important thing that we must be united not divided because UNION is STRENGTH you may have hear this proverb but still now you dont get benefit from this proverb. so try from now we should be and implement this proverb that WE all are AFGHANS and we all Afghans are one hand and one body . Can u tell me brother how can you divide a single body into two pieces infact if you did can u tell me whether if will remain alive exactly not . then how can think about this . so therefore “Divided we Fall UNITED we STANDS

  2. Thank you all brothers ! we are brothers have a close relationship with one another we were brothers we are brothers and we will remain brother for ever. it is my promise so please give your hand to one another and be united and stand with one shoulder with each other and forgive one another and remove the hate from one another from today you should promise with yourself that we all are one no one can harm us. Long Live AFGHANISTAN LONG LIVE AFGHANS ! WE ARE ONE AFGHANISTAN ! AFGHANISTAN ZINDABAAD !
    THANK YOU ALL AFGHANS! I APPRECIATE YOUR UNITY ! ONE NATIONS ONE MUSLIM ONE COUNTY!

Comments -49 - 0 of 2First« PrevNext »Last

نظر دهید

Advertisement