عفیف باختری، از شاعران نام‌آشنا و از چهره‌های تاثیرگذار در شعر امروز افغانستان در گذشت.

مسؤولان در ولایت بلخ تایید می‌کنند که این چهرۀ ادبی افغانستان شب گذشته در بیمارستان ابوعلی سینا در شهر مزار شریف چشم از جهان فرو بسته‌است.

گفته می‌شود که دلیل درگذشت آقای باختری بیماری بوده‌است.

باختری یکی از چهره‌های کلیدی در جامعۀ ادبی امروز افغانستان بود که شعر وی در دهه‌های اخیر تاثیر به سزایی داشته‌است.

عفیف که روزنامه‌نگار و نویسنده نیز بود، در سال ۱۳۴۱ در بلخ زاده شد و پس از پایان دوران مکتب، از دانش‌کدۀ زراعت دانش‌گاه کابل فارغ گردید.

او در آغاز به عنوان آموزگار در ادارۀ سوادآموزی بلخ و انجمن نویسنده‌گان آن ولایت و هم‌چنان ادارۀ کل امور فرهنگی و اجتماعی شمال افغانستان کار کرد.

در سال ۱۳۷۷ به حیث سردبیر نشریۀ جهان نو در بلخ به کار آغاز نمود و به عنوان مدیرمسؤول ماه‌نامۀ الف تا یا نیز مسؤولیت اجرا کرد.

تا کنون پنج دفتر شعر به نام‌های سنگ و ستاره، آوازهای خاکستری، من با زبان دریا، بایک پیاله چای چطوری عزیز من و صد غزل از عفیف باختری به نشر رسیده بود.

روزی که است مثل دگر روزهای سال
هی می‌دهند تذکره‌ها مرده انتقال

مردی که جبهه رفت و پس آمد به افتخار
سرباز مرده‌یی‌ست که آورده یک مدال

کشتم چرا و کشته اگر می‌شدم چرا؟
آدم کلافه می‌شود از این همه سوال

شب احتمال برف، سحر احتمال برف
نفرین به پیش‌بینی و این‌قدر احتمال

جام دگر بده که بگیرم دوباره جان
چیزی دگر بده که بگیرم دوباره حال

یک شعر روزمره نوشتم برای عشق
عشقی که می‌کشند دوباره به ابتذال

عشقی که عکس مضحک آن را کنار راه
یک قلب تیر خورده کشیدیم با زغال

دنبال یک شکار دگر نقشه می‌کشد
گرگی که پشت میز فرو رفته در خیال

عفیف “باختری”