kdkdkdkdk

دادگاه ابتدایی ولایت غور یک پسر و دختر جوان را به اتهام عمل نامشروع زنا مورد ضربات شلاق قرار داد.

گزارش‌ها می‌رسانند که احمد و زرمینه یک‌ماه پیش به جرم عمل زنا بازداشت شده و روز  گذشته پس از فیصلۀ دادگاه ابتدایی هریک ۱۰۰ دره زده شده‌اند.

آنان در محضر عام که علمای دینی، مسؤولان دادگاه و مردم حضور داشته‌اند دره زده شده‌اند.

در همین حال دادگاه استیناف این ولایت به رسانه‌ها گفته‌است که از این موضوع آگاهی ندارند.

رییس دادگاه ابتدایی ولایت غور گفته‌است که این دوتن هریک در حضور هیئت قضایی چهار بار اعتراف کرده‌اند که دست به چنین عملی زده‌اند.

گفته می‌شود زرمینه که اکنون به اتهام عمل زنا بازداشت و دره زده شده یک کودک نیز به دنیا آورده‌است.

اما مسئلۀ دیگری که در این قضیه پرسش‌برانگیز است گفته‌های احمد، مردم متهم به زنا پس از فیصله و تطبیق حکم دادگاه است.

او گفته‌است که رانندۀ یکی از مقام‌های بلندپایۀ دولتی در ولایت غور بوده و آن مرد که با این دختر رابطۀ نامشروع داشته پس از فاش‌شدن موضوع این جوان را وادار ساخته مسؤولیت این عمل را به دوش گرفته اعتراف کند که دست به این عمل زده‌است.

در حال حاضر هردو متهم که حکم دادگاه نیز بالای‌شان تطبیق شده در بازداشت به سر می‌برند اما انجمن وکلای مدافع غور گفته‌است که آنان باید آزاد گردند و نگه‌داری‌شان پس از مجازات در زندان خلاف قوانین است.