B0ms-8jCcAIAA2hرییس جمهور امریکا با اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور افغانستان گفت‌گوی ودیویی کرد.

دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که در این گفت‌گو عبدالله عبدالله، رییس اجرایی نیز حضور داشت.

هم‌چنان کاخ سفید با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که رییس جمهور اوباما در این گفت‌گو نخستین‌ماه کاری حکومت وحدت ملی را در افغانستان پردست‌آورد خوانده‌است.

رییس جمهور امریکا در این گفت‌گو تاکید کرده‌است که کشورش به پشتی‌بانی از حکومت و مردم افغانستان ادامه خواهد داد.

این نخستین باری‌ست که رییس جمهور امریکا پس از تشکیل حکومت وحدت ملی با رییس جمهور افغانستان گفت‌گوی ویدیویی انجام می‌دهد.

آقای اوباما در این گفت‌گو از رییس جمهور غنی و رییس اجرایی حکومت افغانستان خواسته‌است تا در آغاز سال جاری میلادی از کاخ سفید دیدار کنند.