10325353_10203777857027146_582311714500013640_nقرار است مقام‌های ادارۀ مهاجرت کشور سویدن گروۀ بزرگی از پناه‌جویان افغان را که به پرونده‌های آنان از سوی این کشور پاسخ منفی داده شده به گونۀ اجباری ازین کشور خارج نموده به افغانستان بفرستد.

از سویدن همیشه به عنوان کشوری‌که در صدر فهرست کشورهای پشتی‌بان حقوق بشر قرارداشت نام برده می‌شد، اما این‌بار همین کشور باعث می‌شود تا چندین تن از پدران از کودکان‌شان و هم‌چنان بانوان از شوهر ان‌شان جدا شوند.

این در حالی‌ست که بارها مقام‌های وزارت عودت‌کننده‌گان، مهاجرین و بی‌جا شده‌گان افغانستان از کشور های مهاجرپذیر خواسته‌است تا مهاجران افغان را به گونۀ اجباری خارج ننمایند، اما کشورهای مهاجرپذیر، به ویژه کشور سویدن در این اواخر بدون در نظرداشت توافق‌نامۀ بازگشت داوطلبانه پناه‌جویان افغان را به قسم گروهی و به جبر از این کشور اخراج می‌کند.

قابل یادآوری‌ست که کشور سویدن به دلیل اخراج اجباری پناه‌جویان، بارها مورد انتقاد شدید جامعۀ بین المللی، دادگاه حقوق بشر اروپا و ادارۀ فرانتکس قرار گرفته‌است.

photo.phpغلام حسن، از جمله پناه‌جویانی‌ست که با خانم و یک کودکش بیش‌تر از ۱۰ سال در سویدن زنده‌گی کرده‌ اما اکنون با جمع دیگری از پناه‌جویان افغان در بازداشت‌گاه مارشتای کشور سویدند قرار دارد و تا چندروز دیگر به گونۀ اجباری و بدون امضای توافق‌نامۀ بازگشت داوطلبانه اخراج خواهد شد.

مقام‌های ادارۀ مهاجرت سویدن، قار است تا چند روز دیگر غلام حسن را برای مدت نامعلومی از خانم و پسر سه‌ساله‌اش که از بیم جنگ پناهنده شده‌اند و آرزوی زنده‌گی عاری از خشونت و جنگ را دارند، جدا سازد.

شمار زیادی از افغانان ازین کشور رانده شدند و هستند کسانی‌که ماه‌ها مقاومت کرده در صورت امضاءنکردن برگۀ عودت داوطلبانه از سوی کارمندان این بازداشت‌گاه‌ها روز به روز امکانات زیستی‌شان کم می‌گردد تا مجبور شوند برگۀ بازگشت داوطلبانه را امضاء کنند.

فعالان حقوق پناه‌جویان و پناه‌جویان در سویدن، از مقام‌های دولت افغانستان به ویژه وزارت خارجه و مهاجرین و عودت کننده گان، سفارت افغانستان در استکهولم می‌خواهند تا در این مورد رسیده‌گی عاجل نموده و نگذارند افغانان از حقوق انسانی و پناه‌جویی‌شان شان محروم شوند.

در حال حاضر، صدها پناه‌جو از کشورهای دیگر به گونۀ دسته جمعی در کشور سویدن اقامت به دست می‌آورند اما افغانان به لحن تند و به گونۀ اجباری از این کشور اخراج می‌شوند.

10299282_1482677025296291_763218181_nبر بنیاد معلومات رسیده و تماس‌های فعالان حقوق پناه‌جویان در سویدن با پناه‌جویانی‌که در بازداشت به سر می‌برند، قرار است این اخراج گروهی اجباری به روز سه‌شنبه۲۰ می سال جاری میلادی صورت گیرد؛ اما حکومت افغانستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته‌است.

 

احمد ذکی خلیل- فعال حقوق پناه‌جویان در سویدن