Friday Mar 24, 2017
Advertisement

This section plays one of the recent videos by Khaama Press from our Youyube account.

View all

  1. تا زمانیکه این گروه های ترور و جنایت و منافق در کشور عزیز ما آزاد باشند، همینگونه مردم مظلوم ما هرروز با درد و رنج و غم عزیزان شان سردچار خواهند بود. تا نابودی کامل این آدمکشان نه صلحی و نه هم امنیتی در وطن ویران ما بازگشت خواهد کرد. عمر
  2. از آنجاییکه الله (ج) در قرآنکریم به تکرار فرموده اند که قتل انسانهای بیگناه و تخریب اماکن خیریه بصورت کامل منع میباشد، اما کجاست گوش شنوا؟ مردم مسلمان و مجاهد ما ازینگونه اعمال منافقان داعش به جان رسیده اند، و میخواهند که دشمنان وطن و مردم ما سگان دیوانهء شانرا بسته کنند. اعمال این گروه آدمکش و وحشی کاملاً خلاف ارشادات دینی و احادیث مقبول رسول اکرم (ص) بوده که این خود نمایندگی از بیراهی و بیدینی آنان میکند. تیمور
  3. ما این گروه وحشی و جنایتکار (طالبان) را در همه عرصه های مخصوصاً آبادانی و امنیت کشور عزیز مان بصورت تمام مقصر خوانده و طالبان را بحیث مزدوران بیگانه ویا چمچهء دشمنان قسمخوردهء مردم و کشور زیبای ما میدانیم. دریک صورت وضع کشور و مردم مسلمان ما بهبود خواهد بخشید که این منافقان طالبان و حقانی های بیدین گم شوند. ما از مردم خود و بخصوص از مردمان که یک اندازه بطرفداری از طالبان حرف میزنند که بیایید دست ازین جنگ برادرکشی و به آتش کشیدن خانهء خود بکشیم و صد ها هزار لعنت بر دشمنان روی سیاه خود نثارنمایم. صبور
  4. تشکر از خامه پرس که به موقع خبر نشر میکند بازهم تشکر به امید موافقیت های مزید تان sayedrahman.ziarmal
  5. هدف این گروه منافق و مزدور از همینگونه اعمال ابلیسانهء این غلامان همسایه به بسیار وضاحت معلومدار است. این کشتارها و بگفتهء خود اینها (جهاد) غلط این گروه منافق همه برای رسیدن به پایهء قدرت و چوکی بوده نه از دفاع اسلام کدام خبری است و نه هم دفاع از کشور و آزادی همه بهانه است. صبور

ورزش

تیم ملی کرکت افغانستان پس از چندین پیروزی پی‌هم، سرانجام در سومین دیدار بین‌المل ادامه مطلب ...

چشم انداز

نویسنده: حسیب ‌الله آصفی، دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد اقتصاد در دانشگاه کابل مو ادامه مطلب ...

مصاحبه

سمیر علی خان، ستاره‌یی از افغانستان است که در پهنه‌های بی‌کران هنر سینمای جهان م ادامه مطلب ...

دانش

دانشمندان خبر داده اند که مایکرو‌فوسیل های یافت شده در کانادا، قدیمی ترین شواهد ش ادامه مطلب ...

اقتصاد و تجارت

نشست وزرای ۲۰ کشور جهان که به (جی ۲۰) مشهور است، در مورد تجارت آزاد و تغییرات اقلیمی ادامه مطلب ...

انتخابات

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان می‌گوید حکومت به خاطر شفافیت هرچه بیش‌تر انت ادامه مطلب ...

Advertisement