Wednesday Jul 8, 2015
Advertisement

This section plays one of the recent videos by Khaama Press from our Youyube account.

View all

  1. اشرف غنی در مثله پولهای سرقت شده کابل بانگ بزرکترین موفقیت را واقعأ کسب کردمبارگ برایش. همه مردم خوب میدانند یک واقیعت تلخ است دستگاه فاسد لوای سارنوالی ازجمله کثیف ترین دستگاه و اداره در سطح کشور وجود دارد تمام هست بود شان از پول حرام که از دزدان خیانت کاران جانی ها و ظالمان خاک فروشان بی ناموسان حتی مرده گاو هاتغذیه میشوند  قسمتی به این خاینین رسیده بنأ اکثریت مطلق مامورین عالی رتبه دادستان کل از همقطار های اشخاص فاسد ترین جامعه است اولاد شان همه حرامی است.کسی انکار کرده نمیتواند اینها با دزدان دهن جوال گرفته اند. شما قضاوت کنید در بررسی دزدان کابل بانک با وجودکه دزدان کابل بانک  به همه معلوم بود سخنان گنگ درمصاحبه تلویزون ها میگویند در تطبیق فرمان رهیس جمهور چه حد تعلل کردند. اظهار میدارد از جمله دزدان کابل بانک  یازده نفر مانند  بردار کرزی و برادر دزد مارشال فهیم حاضر شدن پول دزدی را به اقساط تحویل کند. جای سوال درین است در فرمان ریاست جمهوری گفته شده پول طبق مقرارات بانکی حصول شود چرا اداره لوی سارنوالی لست دزدان کابل بانک را با مقدار پول که دزدی نموده و بکدام استناد خلاف فرمان رهیس قسط شده با چه تضمین معتبر اگر اقساط را تحویل نکنند آیا کسی که ضمانت کرده نشود ضامن پیشتر از قرض گیرنده از کشور فرار کند باز پول از کجا حصول خواهد شد.حال این دزدان اعتراف کردن پیشتر منکر بودنداظهار میداشت که بانک از من قرض دار است بطور مثال  مانند محمود کرزی چنین ادا داشت . بطور مثال یک شخص بالایش یک عمل جنسی صورت میگیردبعدأ همین شخص مفعول با چشم سفیدی و بی حیای اظهار میدارد که من فاعل هستم. این محمود کرزی ثابت شد از جمله همین اشخاص است ادا ناحق داشت. دادستان کل باید بصورت روشن اگر معامله گر نیست واضح مقدارپول که هر شخص که دزدی کرده بیان کند مردم حق دارند بفهمد پنهان کاری به خاطر چیست حال دزدی را اشرف غنی ثابت کرد مبارکش باد سخنان خود را در کرسی شاندهمه خوب به خاطر دارند کسی جرأت نمیکرد نام برادر دزد مارشال فهیم و برادر خاین دزدی حامد کرزی را بگیرد اشراف غنی از هردوشان و دیگر زور گویان مافوق قانون اعتراف گرفت سر شان خم ساخت. با وجودیکه دستگاه مفسدعدلی و قضای بسیار زیاد در تطبیق فرمان  اندازی کردند حال باید مو ضوع جرمی قضیه جدی بررسی گردد این خاینین پول زن طفل بیجاره مردم رادر بانک گذاشته بود دزدیدند. ملت و دولت در سطح ملی و بین المللی دزد معرفی شد افغانستان سخت ضربه اقتصادی و سیاسی را خوردعزت و اعتبار کشور در سطح جهان تحت صفر قرار گرفت به ردیف کشور سومالی قرار گرفت مسول این خاینین است به پشتبانی کرزی و مارشال فهیم خاین دزد ملت تباه شد باز هم بعضی خاینین پشتبانی میکنند لعنت خدا برسر تان. از محترم اشرف غنی تشکر امیداریم موضوع جرمی قضیه را با صدور فرمانی پیگیری شود مردم بدانندو یقین پیدا کنند که دیگر خاین دزد به هر سویه باشد  قانون بالایش تطبیق شدنی است. حاجی صبور hali Sabor
  2. آقاي روشنگر، مردك چرا به قرآن دروغ مي بندي كجاي سوره ص آيه30 -34 اين مطلبي كه تو مي گي رو گفته ديگه هم از اين تهمتها و نفهميهاي خودت را به قرآن نسبت نده برو مطالعه كن.  مزخرف سلام
  3. خداوند متعال مردم مسلمان و مظلوم ما را از چنگال ظالمان امروزه و منافقان گمراه که به نام دین و مذهب هر روز باعث قتل و کشتار ده ها تن میگردند، را حفظ نماید. از بارگاه خداوند (ج) استدعا مینمایم که دین ماه مبارک بالای مردم ما رحم کنند و یک فضایی صلح و امنیت را در وطن ویران ما بیاورند. بس است جنگ و کشتار، در غیر آن طالبان با اینگونه اعمال شیطانی خود هم نام افغانها را و هم نام دین مقدس ما را در جهان هرچه بیشتر بد خواهند کرد. صبور
  4. محترم رهیس جمهور و محترم رهیس اجراهیه جنگ های زرگری خود را کنار بگذارند اینجا منافع و سر نوشت ملت است بطور صادقانه مشترکااز دولت ایالات متحده امریکا بطور جدی خواهش و تقاضا کند از جمله بیست طیاره اف ۱۶ عاجلا حد اقل پنج بال را عاجل تسلیم دهد چرا کشور در حالت جنگ اشد ضرورت داریم در نبرد فوق العاده موثریت دارد متباقی در ماهای بعد تسلیم دهند مااز کمک به موقع ایالات متحده مشکوریم.حاجی صبور hali Sabor
  5. بدا به حال کسانی که چنین رهبری دارند کسی که در زمان بچگی و نوجوانی مفعول بوده و بر رویش کار انجام شده حالا مرد میدان گردیده  این عمل شنیع اش چقدر مصداق شعر هر که ... داد مرد میدان شد میباشه . و حالا هم دختر بیچاره اش را به جهاد نکاح میفرستد .  علی

ورزش

رییس جمهور افغانستان می‌گوید که ورزش‌کاران توانستنه‌اند تصویر منفی افغانستان ر ادامه مطلب ...

چشم انداز

چرا حکومت به مناطقى که تحت تهدید جدى مخالفین قرار دارند توجه نکرده و پس از سقوط آنه ادامه مطلب ...

مصاحبه

گزارش‌ها می‌رسانند که عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان با یک خبرنگار پیشی ادامه مطلب ...

دانش

یک جوان با استعداد افغان که مشتاق پیوستن به انقلاب تکنالوژی جهانی است، یک موتر سای ادامه مطلب ...

اقتصاد و تجارت

وزارت امور شهرسازی افغانستان می‌گوید که دو پروژۀ خوش‌حال خان و خواجه رواش شهر کاب ادامه مطلب ...

انتخابات

مقام‌ها در رهبری حکومت افغانستان از آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در روزهای ادامه مطلب ...

Advertisement