Saturday Jul 23, 2016
Advertisement

This section plays one of the recent videos by Khaama Press from our Youyube account.

View all

  1. من نیز در صف مردم با شهامت و پر افتخار خود ایستاد و از نیروهای دلیر و شجاعی که برای حفظ ملت مظلوم ما و سرزمین ما شب و روز دفاع میکنند، پشتیبانی مینمایم. پشتیبانی نموده و از بارگاه رب العزت مؤفقیت ها و سربلندی های هرچه بیشتر هریک آنها را تمنا نموده و برای سلامتی و حفظ جان های شیرین شان دعا مینمایم. طالبان قسمیکه همه میدانیم، به جزء دهشت و وحشت، قتل و غارت، ویرانی و تباهی هیچ عمل ویا کاری برای رفاه و آرامش مردم مسلمان و مجاهد ما نکرده اند. ما نه تنها که این گروه های آدمکش و جنایتکار را از قریه جات و ولسوالی های کشور مان دور میخواهیم، بلکه از روی زمین میخواهیم که دور شوند. صبور
  2. منافقان داعش و طرفداران گمراه آنها هرگز نخواهند توانست که از پشتیبانی مردمی در کشور عزیز ما برخوردار شوند. زیرا این گروه جنایتکار (داعش) از شروع تا حال به جزء قتل و غارت جان و مال مردم مسلمان ما هیچ کدام کار ویا عملی دیگر برای رفاه و خیر جامعه انجام نداده اند. صبور
  3. طالبان جنایتکار با اجرای اینگونه حملات یکبار دیگر برای مردم جهان ثابت میسازند که اعمال آنها در مخالفت صد در صد احادیث نبوی میباشد. طالبان و همکاران لعنتی آنها با قتل و کشتار مسلمانان هم نام دین مقدس ما را بد مینمایند و هم نام مردم ما را، زیرا اعمال آنها اکثراً مخالف احکام آسمانی میباشند. گروپ های مانند طالبان و داعش در حقیقت برای سر افگندگی و بدنامی دین مقدس ما اسلام عزیز سر بلند نموده اند. از همان علت است که به جزء قتل و ویرانگری کار دیگر ندارند. صبور
  4. مله ما تونکی بند یزونه دپری ولګول شی چه خدای یی یاد شی بی شماره شهیدان-زحمیان معیوبدټولو مسولیت ددغه رازیلو او بی عا طفی پنجا بیانو په غاړه دی بیکاره همدا اوس پکی روانه ده اقتصادی ناورین هم شروع کیږی انشا الله sayed.rahman.ziarmal
  5. جای هیچ شک نیست که نیرو های قهرمان ملی ما شب و روز در دفاع از مردم مظلوم ما و کشور عزیز ما آماده و بیدار هستند. همین واقعه که به این تعداد از مزدوران آدمکش (طالبان) را دستگیر نموده اند، این خودش یک نعمت و لطف خداوند متعال میباشد که زندگی صدها هموطن بیچارهء ما را حفظ نمودند. و در آینده نیز دعا مینمایم که الله (ج) نیروهای پولیس ملی ما را کمک نمایند تا درین راه مؤفقیت ها و پیروزی های بیشتر و بیشتری نصیب هریک آنها شود. تیمور

ورزش

سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان می‌گوید آرزو دارد تیم ملی فوتبال کشور را به جام مل ادامه مطلب ...

چشم انداز

سید سعادت منصور نادری یکی از جوان ترین وزرای کابینه دولت وحدت ملی در افغانستان است ادامه مطلب ...

مصاحبه

سمیر علی خان، ستاره‌یی از افغانستان است که در پهنه‌های بی‌کران هنر سینمای جهان م ادامه مطلب ...

دانش

وزارت معارف مصمم است تا در سال جاری وضعیت نظام آموزشی را به لحاظ کمی و کیفی به‌بود ادامه مطلب ...

اقتصاد و تجارت

وزارت امور شهرسازی می‌گوید پروژۀ شهرک خانه‌سازی القصبه و شهرک امارت تا چند هفتۀ د ادامه مطلب ...

انتخابات

هیلاری کلنتون، نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا تیم کین را به ع ادامه مطلب ...

Advertisement