Wednesday Dec 7, 2016
Advertisement

This section plays one of the recent videos by Khaama Press from our Youyube account.

View all

  1. اولاً اینکه طالبان بصورت کاملاً غلط ویا شیطانی، دروغ این جوان بیگناه را تهمت زده اند، که در ارشادات دینی ما تهمت زدن به یک انسان بیگناه بلکل غلط و گناه حساب میشود. این عمل طالبان نشاندهندهء بیخبری و جهالت این گروه در برابر رهنمایی های دینی ما میباشد. پس آب از سرچشمه گل آلود و خراب است. ثانیاً چون طالبان از آوردن یک نظام خوب که متضمن امنیت و آرامش مردم مسلمان ما شود، نبوده از همین خاطر دست به اینچنین شیطنتهای شاخدار میزنند. این گروه شیطانی (طالبان) چرا بر علیه علم و دانش، رفتن جوانان ما به مکاتب و پوهنتونها میباشند، زیرا که از طرف باداران منافق آنان در کله های خالی و بیمغز آنان پر میشود. صبور
  2. از مردم مجاهد خود خواهشمندیم که این منافقان بیرونی را که برای قتل و ویرانی در کشور ما آمده اند، آنها را هرگز نگذارند که به اهداف شوم و شیطانی شان کامییاب شوند. زیرا آنان هر جنایتی را زیرنام دفاع از اسلام دارند انجام میدهند. مشکلات اینجاست که به زبان دعوی اسلام را دارند؛ اما در عمل همه خلاف دین کار میکنند بخاطریکه از اسلام اصلاً هیچ چیز نمیدانند. این گروه (داعش) یک گروه جنایتکار و آدمکش میباشند که فقد و فقد دارند از نام، و پرچم اسلام استفادهء سؤ میکنند. تیمور
  3. طالبان نام آن گروه ویا باندی است که هیچ رحم و مروّتی به انسان و انسانیت ندارد، چی رسد به افغانی ویاهم مسلمانی. اسلام ما را از وحشت و خونریزی افراد بیگناه شدیداً منع فرموده است، اما طالبان کجا و اسلام کجا. بخاطریکه طالبان نمخواهند صلح و امنیت در وطن ما بیایید با آمدن صلح و امنیت طالبان و باداران خارجی آنان نیست و نابود میشوند، زیرا طالبان و باداران آنها به هیچ صورت طرفدار یک افغانستان آرام و آباد نمیباشند. عمر
  4. اگر ما خود را مسلمان میخوانیم، در قرآن شریف به وضاحت آمده است که تنها خداوند متعال است که حق کشتن و زنده شدن مخلوقات شانرا دارند. پس درین صورت طالبان با اجرایی اینگونه قتل ها و کشتار های افراد غیرنظامی و بیگناه نه از اسلام خبری دارند و نه هم مسلمان خوانده میشوند. اعمال طالبان باعث میشود که نام دین مقدس ما در برابر دیگر ادیان آسمانی بد معلوم شود، ما میدانیم که اسلام دین صلح و خوشبختی است نه ظلم و ستم و بربادی. در اخیر اگر طالبان واقعاً میخواهند که دل مردم مسلمان ما را بدست آورند، آنها باید از راه صلح و برادری پیش بیایند؛ نه وحشت و ترور و جنایت. صبور
  5. واقعاً که خداوند رحمان و رحیم مردم بیگناه و مظلوم ما را از شر و جنایت این گروه شیاد و آدمکش یعنی طالبان مزدور و گمراه نجات بخشیدند. هزاران بار شکر به دربارت یا الله (ج) با این رحم و مروت بر حال مردم مسلمان و بیچارهء ما. تیمور

ورزش

سقوط هواپیمای حامل تیم فوتبال چاپه کوینسۀ برازیل ماتم بزرگی را برای هواداران این و ادامه مطلب ...

چشم انداز

نویسند: زهیر باقری نوع‌پرست هر یک از ما انسان‌ها یک تصادف بیولوژیک هستیم، یعنی ای ادامه مطلب ...

مصاحبه

سمیر علی خان، ستاره‌یی از افغانستان است که در پهنه‌های بی‌کران هنر سینمای جهان م ادامه مطلب ...

دانش

یک اپلیکیشن تلفن هوش‌مند توسط دانمارکی‌ها ساخته شده که با استفاده از آن کاربران م ادامه مطلب ...

اقتصاد و تجارت

وزارت مالیه طرح بودجۀ مالی سال ۱۳۹۶ که به گفتۀ وزیر دولت در امور پارلمانی اولویت‌ه ادامه مطلب ...

انتخابات

رییس جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید تلاش خواهند کرد تا انتخابات پ ادامه مطلب ...

Advertisement