Sunday Oct 4, 2015
Advertisement

This section plays one of the recent videos by Khaama Press from our Youyube account.

View all

  1. مردم شریف قندوز در مدت سه روز تحت حاکمیت وحشی مزدوران و غلامان پنجابی این طالبان کثیف خاک فروش به انواع واقسام جنایات وحشی گیری غیر انسانی مواجه شدند  اموال  شان این وحشی تاراج کردند جوانان شان را باخود بردن به ناموس بعضی شان تجاوز شد حتی بعضی شان را پیش روی فامیل شان تیر باران کردن بانک ها داراهی عامه چور شد بعدآ حریق کردید حتا به شفاخانه مریضان را آزار و اذیت کردند نرس ها و داکتران را کشتن این وحشی صفت های مزدور به همه ملت بار دیکر ثبوت شد این دسیسه از حلقات داخل ارگ و اجنت های پنجابی دور اشرف غنی را حلقه کرده به استشاره استخبارات پاکستان صورت گرفته چرا زمانیکه وزیر داخله و رهیس امنیت ملی و اتمر اجینت پنجابی و وزیر سرپرست دفاع استجواب در پارلمان شد وزیر داخله و رهیس امنیت ملی گفت ما از جریان و پلان دشمن خبر بودیم اما اتمر مانع عمل ما شد وقتیکه جنرال صاحب دوستم از طریق تلویزون اعلان کردهمه مردم خبر است بعداز تصفیه جوزجان گفت اگر رهیس جمهور موافقه کند قندوز را همراه نیرو های امنیتی از وجود خاک فروشان و غلام های پنجابی پاک میسازم رهیس جمهور به مشوره اتمر مانع اجرا عملیات به سر کردگی جنرال صاحب دوستم شدند  والی قندوز این بی ناموس پست زمینه سازی کرد از طرف غنی تعین شده این مرده خاک فروش طالبان را در شهر جابجا کرده و مهمات دولتی را شخص والی به استشاره اتمر و دیگر نوکران پنجابی دور حلقه غنی در ارگ است از قبل جابجا شده بود خودش خارج فرار کرده بود بنام رخصتی سر پرست وزارت دفاع و اتمر به تقاضا وکلای پارلمان  هیچ اعتنای نکرد در جلسه حاضر نشدن و دونفر دیگر بیکاره را به پارلمان روان کردن دل وکلا های شورا را خوش بسازد  خود را بسیار مصروف نشان دادن نا حق دروغ  در کنفرانس مطبوعاتی رهیس جمهور دیروز در مقابل خبر نگاران رهیس جمهوراز کارکرد وزیر سر پرست دفاع بیشرمانه دفاع کرد گفت شخص فعال است من خوش هستم خوش بودن رهیس جمهور چه مفهوم دارد باید اکثریت مردم باید خوش باشد این مهم است جناب رهیس جمهور برای تو همه سخنان توسط حلقات استخبارات پنجابی قسمی دیگر دکتی میشود از حال دقیق مردم چه خبر داری و هم چنان از مانع شدن اقدامات عملیات از طرف وزیر داخله و رهیس امنیت کاملا منکر شد من هیچ وقت مانع نشدم ونه اتمر سند بیاورید شفاهی امر کرد مسولیت بالای این ها انداخت  در حالیکه واقیعت چنین نیست ملت خوب میداند گرداننده پروگرام های پنجابی اتمر فاشیست نفر خاص استخبارات پاکستان است غنی تحت قومانده وی است اشرف غنی را مانند اسپ گادی به هر طرف جلو وی را کش میکند و از یک وزیر دفاع غیر مسلکی پسیف دفاع میکند باید این وزیر سر پرست از مردم شریف قندوز و کسانیکه عزیزان شان و مامورین دولتی که خانه هایشان تلاشی شد واموال زیورات شان از طرف طالب هادزدی شده و جوان که برده شدبه خاطریکه  در دولت کار میکندکسی از حال شان اطلاع ندارد و یا محکمه صحرایی شدند این کودن سر پرست وزارت دفاع حد اقل به نسبت غفلت خود و نتوانی خوداز مردم شریف قندوز معذرت می خواست که نخواست وکلای محترم  شریف با ناموس پارلمان مرگ حق است بغیرتی کار مرد نیست پیش وجدان تان و کسانیکه بشما رای داده و خدای تان خجالت نباشید حد اقل در مقابل ناموس مردم قندوز معامله نکنید برای یک انسان با ناموس بسیار سخت است باید بالای رهیس جمهور  ماده شصت ونهم قانون اساسی کشور را تطبیق کنید این حق را قانون بشما داد و مردم از وکلای با شرف و باناموس چنین آرزو راهم دارد رهیس جمهور در برابر ملت دروغ میگوید در حالیکه دو وزیر برحال بالایش شهادت میدهد که مانع اجرای عملیات مادر قندوز شد منکر است خود قضاوت کنید گپ را چپ غلط می برد و از اصل جواب طفره میرود.حاجی صبور haji sabor
  2. مردم بیچاره افغانستان چند دهه دیگر منتظر تصامیم دولت و پارلمان کشور بماند تا این جنایتکاران نابود شوند .چرا قوای مسلح قهرمان ما  برعلیه مزدوران پاکستان در سراسر ولایت کندزو بغلان عملیات تصفیوی اجرا نمیکند تا این ولایات از  لوث این جنایتکاران پاک شود. طالبان طی سی سال اخیر بدون تخریب کشور و خوشخدمتی به پاکستان چه کرده است ؟ ، اینها اشرار اند و جز فتنه وویرانگر چیزی دیگری نمیخواهند بکنند؟ آیا محاسبه کرده اید که صرف طی بیست سال اخیر این مزدوران پاکستان چه تعداد فرزندان صادق و خمتگار این وطن را به شهادت رسانیده اند ، صد ها کیلومتر سرک ،پل ، مکتب ،پولیکلینیک و بیمارستان را تخریب نموده و میلیارد ها  دالر گدایی این مردم بیچاره صرف مصشونیت تأسیسات عامه از گزند این جنایتکاران میشود اما طالبان هر روز خاینانه تر عمل میکنند . موجودیت چنین خاینین و ددمنشان به جامعه وکشورچه حاصل جز درد و بدبختی دارد ؟ اینها لکه ننگ بر دامان پاک وطن مقدس ما هستند . بر اینها رحم نکنید زیرا آنها و آموز گاران شان به هیچ کسی رحم نکرده و هرگز رحم نخواهند کرد .   jandad
  3. انشاالله دشمنان افغانستان همیشه شکست خواهند خورد نمیتوانند بیشتر داوام بیارند یونس
  4. مردم بیچاره افغانستان چند دهه دیگر منتظر تصامیم دولت و پارلمان کشور بماند تا این جنایتکاران نابود شوند .چرا قوای مسلح قهرمان ما  برعلیه مزدوران پاکستان در سراسر ولایت کندزو بغلان عملیات تصفیوی اجرا نمیکند تا این ولایات از  لوث این جنایتکاران پاک شود. طالبان طی سی سال اخیر بدون تخریب کشور و خوشخدمتی به پاکستان چه کرده است ؟ ، اینها اشرار اند و جز فتنه وویرانگر چیزی دیگری نمیخواهند بکنند؟ آیا محاسبه کرده اید که صرف طی بیست سال اخیر این مزدوران پاکستان چه تعداد فرزندان صادق و خمتگار این وطن را به شهادت رسانیده اند ، صد ها کیلومتر سرک ،پل ، مکتب ،پولیکلینیک و بیمارستان را تخریب نموده و میلیارد ها  دالر گدایی این مردم بیچاره صرف مصشونیت تأسیسات عامه از گزند این جنایتکاران میشود اما طالبان هر روز خاینانه تر عمل میکنند . موجودیت چنین خاینین و ددمنشان به جامعه وکشورچه حاصل جز درد و بدبختی دارد ؟ اینها لکه ننگ بر دامان پاک وطن مقدس ما هستند . بر اینها رحم نکنید زیرا آنها و آموز گاران شان به هیچ کسی رحم نکرده و هرگز رحم نخواهند کرد .   jandad
  5. اگر این دولت مر بوط به مردم افغانستان باشد و مهرسیاه قبیلوی ندارد چرا بر محلات تجمع مزدوران پاکستان در سراسر ولایت کندز عملیات تصفیوی اجرا نمیکند تا این ولایت از  لوث این جنایتکاران پاک شود؟ jandad

ورزش

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان روز گذشته با ورزش‌کاران فوتبال افغانستان در ک ادامه مطلب ...

چشم انداز

نوشته: معاون سرمحقق محمدفاضل شریفی در ادامه تلاش ها برای دگرگون سازی ساختار شعر پا ادامه مطلب ...

مصاحبه

گزارش‌ها می‌رسانند که عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان با یک خبرنگار پیشی ادامه مطلب ...

دانش

برنامۀ مشترک زیر نام آموزش‌های محلی به هدف آموزش کودکان، به ویژه دخترانی که در بخش ادامه مطلب ...

اقتصاد و تجارت

فاز اول پروژۀ شهرک خواجه‌رواش که از سوی وزارت امور شهرسازی با هم‌کاری سکتور خصوصی ادامه مطلب ...

انتخابات

حکومت وحدت ملی طرح پیش‌نهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را مورد پذیرش قرار داده ادامه مطلب ...

Advertisement