Thursday Sep 3, 2015
Advertisement

This section plays one of the recent videos by Khaama Press from our Youyube account.

View all

  1. پاکستان بی هویت تاریخی دروغ را از اجداد خود به ارث گرفته زمانی اوسامعه بن لادن را پنهان کرده همیش چیغ فریاد از شاه تا گدا پنجابی چیغ می زدند که اوسامعه در افغانستان است به جهان و سران امریکا دروغ میگفتند نظامی امریکا را سرگردان در کوه های افغانستان می ساختندبالاخره معلوم شددر خانه جنرال های پنجابی زندگی میکرد دخترهای جوان نظامی های پنجابی را درس عربی میدادچون این کثیف پول دار و در ضمن عیاش بودروزگار خوش همرای دختران جنرال های پنجابی داشت. تا که امریکا از زیر ریش نظامی پنجابی وی را پیدا و مردارش کرد پنجابی ها خجالت زده درجهان شدند. قرار اخبار مستند یکی از نوسه حقانی در حدود بیست سه سال عمر دارد با دختر جنرال رحیل ارتباط پیدا کرد می خواهد باوی عروسی کند چون سرمایه وافر دارد از عربستان سعودی به خاطر تخریب افغانستان و ترویج وهابیت دریافت میکند و از طرف پنجابی ها در مقابل پول ایمان ندارددختر و بچه رابط گرم دارند در روز های نزدیک نامزد میشوند روی این رابطه پایه شبکه حقانی تروریست پلید با نظامی پنجابی  محکم تر میگردد امریکامکررأ فریب نخوردمانند اوسامعه همراهی دختر پرویز مشرف و دیگر نظامی های پنجابی خوش گذارنی میکردامریکا در کوهای افغانستان سرگردان میگشت به سال ها ملیارد دالر مصرف شد. حاجی صبور haji sabor
  2. وحید مژده این اجینت مزدور پلید پنجابی ها بی شرمانه عاری از حقیقت در باره مارشال صاحب دوستم تبلیغ خصمانه به دستور استخبارت پنجابی در تلویزون بی بی سی این پلید می نماید باید این پلید تحت پیگرد قانونی و باز پرس قرار گیرد چرا سخنان دور از حقیقت بنام نسل کشی چنین شخصیت ملی را به خاطر دفاع از وطن و ناموس مردم بدون تعبیض با پسران خود عملا داخل جنگ شد نوکران پنجابی را به حسابشان رسیدکه در بین پدر اندر های پسران وحید مژده و قاضی وقاد بوده از همین سبب مانند سگ دیوانه در تلویزون ها علیه شخصیت ملی کشور مارشال صاحب تبلیغ عاری از حقیقت میکنند رویتان سیاه در هردو جهان . این پلید مژده را داکتراسپنتاه بالفعل هنگام راپور دهی به شورا گویته دستگیرش کرد اما کرزی خاین مانع باز پرسی و محکمه این جاسوس پلید شده . چون مارشال صاحب دوستم بابه اندر پسران مژده کثیف را جزا میدهد این پلید حال گپ از قانون راجع به مارشال دوستم معاون اول ریاست جمهوری میزند او پلید اگر مارشال صاحب در سمت شمال به موقع اقدام نمیکرد مشکلات زیاد ببار می آمداین کار همه مردم شریف خوب میدانند به همین سبب همه انسان شریف ووطن دوست از شهامت غیرت دلاوری تدابیر و پلان گذاری دقیق وی و ضربه کوبنده به پنجابی از شرق تا شمال کشور وکلای شریف پارلمان از نزدیک جریان را نظارت میکردند حقایق را گفتند بزرکترین افتخار وی است همه افغان های ووطن دوست بدون تعصب لسانی منطقوی و قومی شرافتمندانه از زحمت کشی وی قدر دانی کردن در زمان بسیار اندک به همکاری نیروهای امنیتی کشور و مردمی ساحات وسیع صعب العبور کشور را که از سال ها در تصرف مزدوران پنجابی بود پاک سازی کرد تحت سلطه دولت قرار گرفت باید این وحید مژده تحت باز پرس قرار کیرد بیاید دلایل ثبوت سخان عاری از حقیقت خود را جواب دهد بجزا سنگین این گفتار خاینانه خود جواب ده باشد به دستور بیگانه گان گرفتن چند کلدار این کثیف چنین شخصیت ملی کشور در اذهان مردم خدشه دار به نا حق میسازد . از محترم مارشال صاحب خواهشمندیم  بریاست امنیت ملی اکیدأدستور دهید تا پلید مژده جاسوس شناخته شده پنجابی مربوط شورا کویته را تحت باز پرس جدی از زمان کرزی تاکنون تمام راپورهای وی را تحت بررسی قرار دهد. وبه جزا سنگین خیانت ملی این اجینت شناخته شده را برساند. حاجی صبور haji sabor
  3. هموطنان عزیز  ! در هر جایی از دنیاکه هستید در مقابل این بی عدالتی ها و افکار قرون وسطایی که همه ضد انسانی و ضد اسلامی اند مبارزه کنید در کدام سوره مبارک قر ان کریم موضوع دره زدن و یا سنگسار ذکر است ؟ این اعمال غیر انسانی را ملاها و مزدوران آنها در فارم های تر بیه شیاطین و مفسدین(مدرسه های پاکستانی ) فراگرفته اند نه در افغانستان، زیرا کلتور و عنعنات مردم افغانستان به چنین جن1یات اجازه نمیدهد این خرافات تحفه طالبان وع غ به مردم افغانستان است . jandad
  4. هموطنان عزیز  ! در هر جایی از دنیاکه هستید در مقابل این بی عدالتی ها و افکار قرون وسطایی که همه ضد انسانی و ضد اسلامی اند مبارزه کنید در کدام سوره مبارک قر ان کریم موضوع دره زدن و یا سنگسار ذکر است ؟ این اعمال غیر انسانی را ملاها و مزدوران آنها در فارم های تر بیه شیاطین و مفسدین(مدرسه های پاکستانی ) فراگرفته اند نه در افغانستان، زیرا کلتور و عنعنات مردم افغانستان به چنین جنیات اجازه نمیدهد این خرافات تحفه طالبان وع غ به مردم افغانستان است . jandad
  5. پاکستان بی هویت تاریخی دروغ را از اجداد خود به ارث گرفته زمانی اوسامعه بن لادن را پنهان کرده همیش چیغ فریاد از شاه تا گدا پنجابی چیغ می زدند که اوسامعه در افغانستان است به جهان و سران امریکا دروغ میگفتند نظامی امریکا را سرگردان در کوه های افغانستان می ساختندبالاخره معلوم شددر خانه جنرال های پنجابی زندگی میکرد دخترهای جوان نظامی های پنجابی را درس عربی میدادچون این کثیف پول دار و در ضمن عیاش بودروزگار خوش همرای دختران جنرال های پنجابی داشت. تا که امریکا از زیر ریش نظامی پنجابی وی را پیدا و مردارش کرد پنجابی ها خجالت زده درجهان شدند. قرار اخبار مستند یکی از نوسه حقانی در حدود بیست سه سال عمر دارد با دختر جنرال رحیل ارتباط پیدا کرد می خواهد باوی عروسی کند چون سرمایه وافر دارد از عربستان سعودی به خاطر تخریب افغانستان و ترویج وهابیت دریافت میکند و از طرف پنجابی ها در مقابل پول ایمان ندارددختر و بچه رابط گرم دارند در روز های نزدیک نامزد میشوند روی این رابطه پایه شبکه حقانی تروریست پلید با نظامی پنجابی  محکم تر میگردد امریکامکررأ فریب نخوردمانند اوسامعه همراهی دختر پرویز مشرف و دیگر نظامی های پنجابی خوش گذارنی میکردامریکا در کوهای افغانستان سرگردان میگشت به سال ها ملیارد دالر مصرف شد. حاجی صبور haji sabor

ورزش

تیم کرکت ۱۹ سالان افغانستان در چهارمین پیروزی پی‌هم در رقابت‌های لیگ آسیا توانست ادامه مطلب ...

چشم انداز

نوشته: معاون سرمحقق محمد فاضل شریفی استفاده از متن های ادبی در امر آموزش و تربیت سن ادامه مطلب ...

مصاحبه

گزارش‌ها می‌رسانند که عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان با یک خبرنگار پیشی ادامه مطلب ...

دانش

برنامۀ مشترک زیر نام آموزش‌های محلی به هدف آموزش کودکان، به ویژه دخترانی که در بخش ادامه مطلب ...

اقتصاد و تجارت

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از برخورد حکومت پیشین به رهبری حامد کرزی در مب ادامه مطلب ...

انتخابات

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و برخی از اعضای جامعۀ مدنی می‌گویند افرادی که در ان ادامه مطلب ...

Advertisement