Friday Aug 26, 2016
Advertisement

This section plays one of the recent videos by Khaama Press from our Youyube account.

View all

  1. مردم مسلمان ما باید به یک حرف بیحد مهم و ضروری بدانند که گروه های تروریستی مانند طالبان و داعش ویاهم حقانی هیچگاهی دست از قتل و کشتار آنها بر نخواهند برداشت. زیرا اعمال این جنایتکاران بخوبی و وضاحت نشان دهندهء آن است که این منافقان به امر و قوماندهء باداران بیرونی شان کار و فعالیت کرده و میکنند. جنگ آنها به هیچ صورت یک جنگ دینی (جهاد) نبوده و هرگز نخواهد بود. ازین سبب است که آنها برای بدست آوردن قدرت باختهء شان دست و پا میزنند؛ نه برای دفاع دین و مذهب. صبور
  2. اتش سوزی که لمبه دارد خو هر کس می بیند که میسوزد ولی اتش سوزیکه لمبه ندارد کیها ان را می بیند ؟ امروز در قسمت چمن جای حجاج که اکثریت انها په پول حرام حج میکند از دست ازدحام وراه هایچمن دمکرویان شش درک مطلق مسدود بوده حالت را که ما دیدم حیوانات سر ما شرف دارد چرا راه مسدود میګرد ؟ حالت بسیار بدی را دیدم که هر کس سرنګونی چنین دولت را دوعا مینمود حیران هستم کجا ادم برود هر طر ف اتش سوزی موتر ها به حد کرم که انسانها طاقت رفت وامد نداشت اکثریت پیاده شدند چرا ؟ وتا به کی ؟ بیزار هستم وبیرار هستیم sayed.rahman.ziarmal
  3. شبکهء جنایتکار حقانی با امر برداری از طرف باداران خارجی خود همه ساله باعث قتل و ویرانی بیحد زیاد در کشور جنگ زدهء ما شده و میشوند. با دستگیری اینگونه آدمکشان میخواهم در قدم اول از نیروهای پولیس ملی قدردانی نمایم و از بارگاه خداوند کریم کامییابی های بیشتر برای هریک آنها استدعا مینمایم. زیرا با ازبین بردن اینگونه شیطانهای شاخدار و گمراه امکان میرود که یکبار دیگر صلح و امنیت به کشور ویران ما باز گردد. صبور
  4. جنایاتی را که این گروه های آدمکش مانند داعش و طالبان در وطن عزیز ما انجام میدهند، هیچگاه بخشودنی نمیباشند. کی و کدام مؤسسات از اطفال معصومی که درین حملات یتیم شده اند و نه تنها که پدر و مادر شانرا از دست داده اند، همانطور بی سرنوشت و بی سرپناه باقی مانده اند. اما ملت افغان مانند یک دژ استوار ویا کوه بلند در مقابل این همه جنایات و نابرابری ها ایستاد هستند، و هیچگاه تسلیم خواسته های نامشروع و شیطانی داعش و حامیان آنها نمیشوند. عمر
  5. این عمل منافقان طالب به بسیار آسانی نشاندهندهء آنست که این گروه های جنایتکار و بیدین چگونه و به با چی فریبکاری هایی دارند اطفال معصوم و بیچارهء ما را اغوأ و فریب میدهند. شبکهء آدمکش حقانی و باداران منافق و کذاب آنطرف سرحد شان همیشه برای تباهی و بربادی ملت مظلوم و کشور سربلند ما کار کرده اند. زیرا دشمنان قسمخوردهء کشور جنگزده و ویران ما میخواهند که مردم همینگونه سردرگم و مظلوم باقی بمانند. صبور

ورزش

گزارش‌ها از عراق می‌رسانند که یک انتحارکنندۀ مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش با ادامه مطلب ...

چشم انداز

سید سعادت منصور نادری یکی از جوان ترین وزرای کابینه دولت وحدت ملی در افغانستان است ادامه مطلب ...

مصاحبه

سمیر علی خان، ستاره‌یی از افغانستان است که در پهنه‌های بی‌کران هنر سینمای جهان م ادامه مطلب ...

دانش

دانش‌مندان می‌گویند قرار است یک شهاب سنگ آسمانی که می‌تواند سیارۀ مارا به گونۀ ک ادامه مطلب ...

اقتصاد و تجارت

پس از آن‌که یک‌روز پیش کاخ ریاست جمهوری از تایید طرح قانون انتخابات خبر داد، اکنو ادامه مطلب ...

انتخابات

دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا خواهان تحقیق ادامه مطلب ...

Advertisement