Friday Mar 27, 2015
Advertisement Advertisement

This section plays one of the recent videos by Khaama Press from our Youyube account.

View all

  1. thinks to all KP staff : Najibullah Amini
  2. این حملهء شیطانی بعد از دوماه میشود که کدام حملۀ انتحاری ویا انفجار ی از طرف منافقان طالب در کابل و جوار آن رخ نداده‌ بود. طالبان این گروه گمراه در طول سالهای متمادی است که تلاش دارند تا از دین حق که دین صفا و برادری است یک دین قتل و کشتار درست کنند. تیمور
  3. ازمقامات محترم ریاست جمهوری تقاضامیگردد به خاطر روح شهید فرخند غزل حسن زاده معین اطلاعات کلتور که لیاقت کتابت را هم ندارد مردم را  به شورش تحریک میکرد محکمه شود همچنان ملا نیازی چلی ابلیس را عاجل از تلویزون ملی برنامه وی قطع دارید چرا این سفاک پلیدآرزو داشت  به دستور بیگانه مردم را تحریک  دارد در شهر حرج ومرج بر پا دارد شاید تعداد زیاد هم وطنان ما شهید میشدند شهر چور و چپاول تاراج میشد. دشمن از موقع استفاده کرده خسارات هنگفت مالی و جنایی ببار می آورد. ماوشما پف و لاف پولیس ملی را این ببرهای کاغذی را هم باین تجهیزات مدرن وسایط زره دیدم واقعآ خجالت آور است که محل حادثه دو صد متر از ولایت کابل فاصله ندارددر جهان عزت واعتبار و توانایی نیرو های امنیتی به صفر برابرشد چطور مردم به پلیس ترسو بذدل باور داشته باشد که از سایه خود می ترسد. حد اقل نیم ساعت این فرخنده عزیز از طرف بیست نفر  پلیدان وحشی حیوان صفت با سنک و چوب مورد لت و کوپ بی رحمانه قرار میگیردجسدش را آتش زدند پلیس بی هویت بی شعور تفنک ماشیندار و مخابره مدرن در دستش منتظره چه هستی وظیفه تو چیست مانند ملی واری ایستاده و هم خبری از پولیس کمکی و امرین شان نیست نفرین به کسیکه این قواندان امنیه کودن بیسواد کابل و کسی که این شخص مفسد راروی واسطه بازی و رشوت خوری مقرر کرده. باید وزیر محترم داخله وی را از مسلک پولیس اخراج عاجل به محکمه معرفی دارید.هم چنین ملا داعش ابلیس وزیر اکبر خان تحت نظر امنیت ملی قرار گیرد از مسجد اخراج گردد مقامات محترم دقت کند این کار پلان شده بود. دست های بلند مغریضین دردستگاه پلیس و دیکر نهاد هاامنیتی است.  باید جدی دقیق همه جانبه خصوصا امنیت ملی موضوع رابا دقت  بررسی کند بالای پولیس تا زمانیکه عناصر کثیف و اجینت های همسایه مانند قوماندان امنیه کابل و هم قطارانش پاک سازی نشود اعتمادکردن مشکل است.  گفته بزرگان خطاب بوزیر محترم داخله گوش زد میکنم.  یک لحظه غفلت کردم ---------یک عمر سرگردان گشتم قرار اخبار تاهید نشده اوباما به اشرف غنی  به جواب تقاضای اشرف غنی راجع به ازدیادپولیس گفت. دوصد مرد جنگی دلیر ------- بی از سیصدو پنجاه ودو هزار شاید اوباما هم از برخورد وبی کفایتی پولیس کابل با فرخند شهید اندوهگین شده باشدچه جنایت است صدها ملیارد دالر مصرف شد نتیجه ؟؟. کنایه به عین و غین یاد آور شد. خدا کند عین و غن ما منظور اوباما را فهمیده باشند. نظر محمد Nazer khan
  4. لعنت به ای قسم حیوانات شود که افغانستان نه ویران کردن marym
  5. هموطنان گرامی ! جنایت که در حق فرخنده شهید روا دانسته شده زاده عقل گنده و مغز فاسد یک ملای خاین جادوگر و یا تعویض نویس است اما آنچه جنایتکاران و اوباشان انجام داده اند آن حاصل تشنج های داخلی و بی اعتنایی دولتد اران و مسولین امنیتی در مقابل حقوق مدنی شهروندان کشور افغانستان است که متاءسفانه هیچ رژیم و هیچ دولتی در مورد قتل ها و کشتار هموطنان ما محاکمه را دایر نکرده و حتی نام فجیع این جنایتکاران را به زبان نمی آ ورند.  تاءسف آور است که قاتلین و اوباشان سهیم درین جنایت هنوز هم در صفحات اجتماعی آواز بلند میکنند اما کجاست آن درایور و مالک مو تر که بر پیکر بیجان فرخنده شهید عبور داده شد ٬ جنایت این وحشی ٬ جانی و غارتگرکه میتواند با افتخار یک جسم بیجان و غرق به خون را زیر پا کند کمتر از سایر قاتلین نیست دولت باید آنرا به شکل جدی پیگرد نماید. جانعلی

ورزش

تیم ملی کرکت افغانستان که در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۵ کرکت آسترالیا اشتراک کرده بود، ادامه مطلب ...

چشم انداز

نویسنده: محمد شفیق همدم شرکای راهبردی، نظامی، پایدار و مصمم از جمله عناوین دوستی ا ادامه مطلب ...

مصاحبه

گزارش‌ها می‌رسانند که عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان با یک خبرنگار پیشی ادامه مطلب ...

دانش

یک جوان با استعداد افغان که مشتاق پیوستن به انقلاب تکنالوژی جهانی است، یک موتر سای ادامه مطلب ...

اقتصاد و تجارت

وزارت امور خارجۀ افغانستان می‌گوید که بیست و یکمین نشست وزیران کشورهای سهیم در پر ادامه مطلب ...

انتخابات

احمد یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که هرگونه اصلا ادامه مطلب ...

Advertisement